Home

Grupowe ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia zagranicznych podroży służbowych

Człowiek w Centrum Uwagi

Programy które obsługujemy

Ubezpieczenie na życie zapewnia pracownikowi oraz/lub jego rodzinie, wypłatę określonego świadczenia pieniężnego w przypadku śmierci oraz zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą (pobyt w szpitalu, uszczerbek na zdrowiu, śmierć rodzica, itp.).  W przypadku śmierci nasi najbliżsi (współmałżonek, dzieci)/osoby uposażone otrzymają od zakładu ubezpieczeń kwotę pieniężną mającą zrekompensować nasz brak, dzięki

Jesteśmy wiodącą na polskim rynku firmą w zakresie doradztwa w kwestiach programów emerytalnych. Bazując na szerokiej wiedzy oraz doświadczeniu naszego zespołu prowadzimy postępowania związane z rejestracją programów PPE dla ponad 60 przedsiębiorstw. Programy emerytalne i oszczędnościowe to forma zorganizowanego, grupowego i systematycznego oszczędzania na przyszłą emeryturę, a ich głównym celem

Abonament medyczny czy też polisa ubezpieczenia zdrowotnego zapewnia pracownikom dostęp do prywatnych świadczeń medycznych. To właśnie kwestia dostępu skłania pracodawcę, osoby prywatne do zakupu tego rodzaju usługi. Na plan opieki mogą się składać takie elementy jak: konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej i konsultacje u lekarzy specjalistów, zabiegi pielęgniarskie i ambulatoryjne,

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (w skrócie KL) chroni wyjeżdżających przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski. Gwarantuje zwrot kosztów poniesionych w związku z chorobą lub skutkami nieszczęśliwego wypadku. Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, leczenia szpitalnego, transportu do szpitala, konsultacji medycznych,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) często występuje jako rozszerzenie grupowego ubezpieczenia na życie lub je zastępuje. Ma ono zapewnić ochronę  pracownikowi lub jego rodzinie w sytuacji nagłego wypadku. Zakres ubezpieczenia może być ograniczony do podstawowych zdarzeń jak śmierć, inwalidztwo i uszczerbek na zdrowiu, bądź rozbudowany o świadczenia z tytułu kosztów

W ramach usługi oferujemy: przygotowywanie analiz trendów w zakresie benefitów doradztwo w zakresie harmonizacji programów pracowniczych benchmarki rynkowe    

Benefit Consulting – kim jesteśmy?

  • Zajmujemy się wyłącznie programami pracowniczymi – Specjalistyczna Spółka brokersko-konsultingowa
  • Wspieramy inne spółki brokerskie
  • Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie konstruowania i prowadzenia programów pracowniczych
  • Zatrudniamy doświadczonych ekspertów od ubezpieczeń na życie, programów emerytalnych, programów medycznych, programów NNW oraz podróży służbowych

Co oferujemy naszym Klientom?

Optymalizację
Optymalizację kosztową wszystkich funkcjonujących benefitów dla pracowników (Ubezpieczenia na życie, Programy medyczne, programy inwestycyjne i emerytalne, KL)
Dopasowanie
Dopasowanie zakresu programów pracowniczych do rynku oraz strategii Klienta
Poprawę efektywności programu
Poprawę efektywności programu – opracowane przez nas programy pozwalają zapewnić maksymalną ochronę pracowników
Pełen proces wdrożenia benefitów
Jako Broker przeprowadzamy pełen proces wdrożenia benefitów dla Klienta (komunikacja, prezentacje, dyżury)
Outsourcing
Oferujemy Outsourcing w zakresie administracji programów pracowniczych (raporty, listy, informacje dla pracowników itp.) dzięki czemu HR ma więcej czasu na inne obowiązki,
Monitoring
Oferujemy regularny monitoring funkcjonujących rozwiązań wraz z monitoringiem zmian legislacyjnych dotyczących programów pracowniczych, ponadto na potrzeby Klientów przygotowujemy analizy trendów w zakresie poszczególnych benefitów
Wsparcie
Wsparcie w procesie likwidacji roszczeń
Kompleksowe doradztwo w zakresie PPE i PPK

audyt istniejących programów, wybór dostawców, tworzenie programu, obsługa, szkolenia, reprezentacja przed KNF, negocjacje z pracownikami, doradztwo przy wyborze Rady Pracowników, negocjacje ze Związkami Zawodowymi, doradztwo w przypadku postepowań Sądowych.

Kompleksowe doradztwo w zakresie istniejących ubezpieczeń przedsiębiorstwa

audyt polis, ocena jakości ubezpieczeń, ocena i doradztwo w zakresie obniżenia ryzyka ubezpieczeniowego. ryzyka, optymalizacja kosztów i zakresów ubezpieczeń w kontekście przeprowadzonej oceny ryzyka, tworzenie Instrukcji Bezpieczeństwa w Firmie, przygotowanie projektu ubezpieczenia

Audyt Flot w Firmach Transportowych

przygotowywanie projektów ubezpieczenia

Zadbaj o pracowników już dziś!

Kontakt

Aktualności

PPK - odroczenie z powodu epidemii
PPK - odroczenie z powodu epidemii
W ramach pakietu pomocy dla przedsiębiorstw odroczono wejście w życie…
5 rzeczy, które warto wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych
5 rzeczy, które warto wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych
Pracownicze Plany Kapitałowe – ten temat jest na ustach branży…