Ubezpieczenia zagranicznych podroży służbowych

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (w skrócie KL) chroni wyjeżdżających przed koniecznością samodzielnego pokrywania wydatków związanych z ewentualnym leczeniem poza granicami Polski. Gwarantuje zwrot kosztów poniesionych w związku z chorobą lub skutkami nieszczęśliwego wypadku.

Zakres ubezpieczenia obejmuje koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, leczenia szpitalnego, transportu do szpitala, konsultacji medycznych, zakupu protez i okularów, które uległy zniszczeniu w wypadku. Polisa zapewnia również koszty ratownictwa czy transportu do kraju, które nie są pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.