Projekt Spektrum


Mamy przyjemność zawiadomić iż Benefit Consulting Spóka z o.o ., jest akredytowanym doradcą w ramach programu Spektrum, organizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza.

Twoja firma może skorzystać z systemu Spektrum i uzyskać grant na usługi doradcze jeżeli:
– ma siedzibę w województwie pomorskim
– nie zatrudnia więcej niż 250 osób
– jej roczny obrót nie przekracza 50 milionów Euro

Co przedsiębiorstwo otrzyma w ramach systemu SPEKTRUM?

 • Możliwość skorzystania z nieodpłatnego badania potrzeb rozwojowych, realizowanego przez doświadczonych konsultantów z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi modelowania biznesowego
 • Dostęp do szerokiego wachlarza specjalistycznych usług umieszczonych w katalogu akredytowanych przez ARP firm doradczych (Instytucji Otoczenia Biznesu)
 • Grant w wysokości 50% ceny na zakup specjalistycznej usługi doradczej

Sposób przyznawania grantów w systemie SPEKTRUM

 • Wystarczy poddać się badaniu wstępnemu potrzeb doradczych i wybrać specjalistyczną usługę w katalogu akredytowanych przez ARP firm doradczych
 • W celu lepszego dopasowania usługi doradczej możliwe będzie skorzystanie z nieodpłatnego badania potrzeb rozwojowych
 • Każde przedsiębiorstwo spełniające warunki udziału w systemie SPEKTRUM może ubiegać się wielokrotnie o grant na zakup specjalistycznej usługi doradczej
 • Łączna wartość wszystkich usług doradczych zrealizowanych na rzecz przedsiębiorstwa nie może przekroczyć limitu 200 tys. euro

Do kiedy będzie można skorzystać z grantów?

 • Nabór wniosków o granty rozpocznie się w II połowie 2020 i zostanie ogłoszony na stronach ARP
 • Nabór wniosków będzie trwał w trybie ciągłym, do odwołania (przewidywany termin zakończenia naboru to koniec roku 2022)
 • Usługi doradcze muszą zostać zakończone najpóźniej w połowie roku 2023

Lista Usług, które Benefit Consulting realizuje w ramach programu Spektrum

 • doradztwo w zakresie tworzenia obowiązkowych Pracowniczych Programów Kapitałowych,
 • programy emerytalne jako benefit dla pracownika,
 • doradztwo w zakresie wyboru instytucji prowadzącej program PPK, audyt istniejącego programu PPK,
 • reprezentacja przed KNF, negocjacje z pracownikami, doradztwo przy wyborze Rady Pracowników, negocjacje ze Związkami Zawodowymi, doradztwo w przypadku postepowań Sądowych.
 • programy emerytalne wyzwania emerytalne obowiązkowe /dobrowolne Wobec Covid-19.
 • programy grupowych ubezpieczeń dla pracowników jako benefity,
 • audyty aktualnych programów ubezpieczeń- optymalizacja kosztów pracodawcy.
 • programy zabezpieczające przed skutkami Covid-19 Covid 19 audyt medyczne przedsiębiorstwa testy dla pracowników w ramach grupowego zdrowotnego.
 • Medycyna Pracy /ubezpieczenie grupowe zdrowotne w czasach pandemii – optymalizacja kosztów.
 • Specjalistyczny audyt istniejących ubezpieczeń przedsiębiorstwa, analiza, ocena jakości, optymalizacja ryzyka, optymalizacja kosztów,
 • Instrukcja Bezpieczeństwa w Firmie, opracowania dla przedsiębiorstw doradztwo w zakresie obniżenia ryzyka ubezpieczeniowego.
 • Audyt Flot w Firmach Transportowych przygotowywanie projektów ubezpieczenia