Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) często występuje jako rozszerzenie grupowego ubezpieczenia na życie lub je zastępuje. Ma ono zapewnić ochronę  pracownikowi lub jego rodzinie w sytuacji nagłego wypadku.

Zakres ubezpieczenia może być ograniczony do podstawowych zdarzeń jak śmierć, inwalidztwo i uszczerbek na zdrowiu, bądź rozbudowany o świadczenia z tytułu kosztów leczenia powypadkowych, pobytu w szpitalu, kosztów przekwalifikowania zawodowego, kosztów dopasowania mieszkania/samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej.