Grupowe ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie zapewnia pracownikowi oraz/lub jego rodzinie, wypłatę określonego świadczenia pieniężnego w przypadku śmierci oraz zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą (pobyt w szpitalu, uszczerbek na zdrowiu, śmierć rodzica, itp.).  W przypadku śmierci nasi najbliżsi (współmałżonek, dzieci)/osoby uposażone otrzymają od zakładu ubezpieczeń kwotę pieniężną mającą zrekompensować nasz brak, dzięki temu nasze dzieci będą mogły ukończyć edukację bądź po prostu przeżyć godnie przez kilka – kilkanaście lat. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje nie tylko śmierć w wyniku choroby, czy też wypadku, ale coraz częściej rozszerzana jest o przewlekłe choroby cywilizacyjne takie jak borelioza, czy też pokrycie kosztów związanych z zakupem leków (leko-polisa).